Utskottet anser, i likhet med regeringen, att det finns skäl att reglera utfodringen av vilt. Men utskottets majoritet menar att regeringens lagförslag går för långt, eftersom det bland annat gav möjlighet till generella förbud mot utfodring. Lagförslaget gav regeringen fria händer att reglera utan tydliga villkor, till exempel när förbud skulle få användas i förhållande till skadorna. Utskottet föreslår därför att regeringen återkommer med justerat lagförslag i frågan.

- LRF har inte arbetat för generella förbud. Däremot är det LRF:s bestämda uppfattning att avarterna i viltutfodringen måste kunna regleras, säger Anders Wetterin, LRFs expert i viltfrågor.

I det påverkansarbete som föregick utskottets behandling av frågan gjorde LRF, Sveriges Jordägareförbund och Svenska Jägareförbundet ett gemensamt uttalande med samsyn om att avartera i viltutfodringen måste åtgärdas genom proportionerlig lagstiftning. Dessutom föreslogs några formuleringar som kan användas när frågan går tillbaka till regeringen.

Jägare- & jordägareförbund eniga med LRF

- För LRFs del är det viktigt att Sveriges Jordägareförbund och Svenska Jägareförbundet nu delar LRFs uppfattning om att avarterna måste åtgärdas med lagstiftning, tillägger Anders Wetterin och fortsätter:

- Beslut om förbud mot utfodring bör tas vid allvarlig skada för jord- och/eller skogsbruk. Det vill säga, det finns ett problem att åtgärda innan lagstiftningen används. Detta följer LRF:s första förslag om reglering som skulle användas vid allvarlig skada i jord- eller skogsbruk.

- Det är inte bra att lagstiftning om utfodring försenas. LRF har arbetat med frågan i flera år. LRF kan dock konstatera att beslut om lagstiftning kräver en majoritet i riksdagen som är för propositionen. Den majoriteten finns inte för den propositionen som regeringen föreslog. Däremot bör det gå att få en bred majoritet för ett mer precist lagförslag om viltutfodring.

Läs mer: Så jobbar LRF med rovdjursfrågor