Det säger Sara Nilsson, skogsmästare och fastighetsmäklare från Storuman. Hon är medlem i Spillkråkorna, en skogsförening för kvinnliga skogsägare, som  nästa vecka ordnar ett möte med LRF som sker interaktivt i Stockholm och i Umeå.

Vilka är medlemmar i Spillkråkorna?

- Medlemmarna i Spillkråkorna äger skog, antingen själv eller som delägare med andra eller så tillhör de en skogsägande familj. Ofta ärver vi skogen och då finns det ett behov av att skapa nätverk och bygga kunskap innan man blir skogsägare. Arealstorlek eller var i Sverige skogen finns spelar ingen roll. Den största gemensamma nämnaren tycker jag är engagemanget i skogsbruket.

 Varför just kvinnliga skogsägare? Är de annorlunda än manliga?

-  Mer än en tredjedel av Sveriges 330 000 skogsägare är kvinnor. Se till en vanlig skogskväll, skogsmässa eller utbildning, oavsett nivå, så är inte var tredje deltagare kvinna. Vänd blicken till de beslutande leden som påverkar skogsbrukaren, och min bild är att inte heller här finner du så stor kvinnlig representation. I mitt arbetsliv har jag mött många kvinnliga skogsägare som ser sig som bisittare. Det är mannen som sköter kontakter och beslutar i skogsfrågor. Men egentligen är intresset stort för skogen och när vi kommer igång och pratar om den så finns många bra frågor och funderingar.

Magnus Matisons från Biofuel Region är en av dem som kommer att prata på mötet. Vad kommer han att ta upp?

-  Magnus Matisons arbetar i EU:s panel för bioekonomi och har, dagarna innan vår träff den 15:e, deltagit på möte i Bryssel. Vi får alltså en nulägesrapport om EU:s syn på skogen som en förnyelsebar råvara. Vad vi kan göra av vår skogsråvara, hur kan vi förädla vårt gröna guld inom energisektorn? Vi kommer också att äganderättsfrågan från EU:s synvinkel. Kommer mina barn att kunna bruka min skog under eget ansvar och de lagramar vi har idag eller blir de styrda av beslut som är fattade mycket långt ifrån det skogslandskap som vi lever i? Det är viktiga frågor just nu.

Skogsentreprenören Lotta Folkesson som också är med i LRF:s styrelse kommer att delta i Stockholm på Franzengatan 6 och prata om vad LRF gör i skogsfrågorna.

Datum: 15 Nov 2016

Platser: SLU Campus i Umeå

LRF:s Huvudkontor på Franzengatan 6, Stockholm (via länk)

Målgrupp: Spillkråkorna och kvinnliga skogsägare

Tid: 18.30 Välkomna

Kaffe och smörgås bjuder vi på.

https://simplesignup.se/event/85586-skogen-idag-och-i-framtiden