– Det har varit bra och konstruktiva möten, och då tror jag att jag talar för alla inblandade. Även om alla frågor inte är i hamn har vi fått många positiva besked på senare tid. En del odlare beskriver det som en glädjechock, säger Agneta Sundgren som är LRFs expert på växtskyddsfrågor.

Krångel och kostnader ska undvikas

Det slopade kravet på permanent bevuxna skyddszoner som ett villkor för att få använda vissa växtskyddsmedel välkomnades ju av LRF och är ett exempel på flera bra saker som LRF tycker att KemI har levererat.

– Frågan som kvarstår är hur det ska gå till rent praktiskt för de preparat som har det här villkoret. Vi har varit oroliga över att det här ska innebära en massa krångel och kostnader men KemI lovade nu att det ska bli enkelt. Vi hoppas det stämmer, säger Agneta Sundgren.

Hoppas på enklare spruttester

Myndigheten har också godkänt ett helt nytt svampmedel i stråsäd och Sverige är ett av de första länderna i Europa som får det medlet godkänt. Ännu en god nyhet för odlarna.

Vid mötet passade LRF också på att ta upp frågan om funktionstest av sprutor med Jordbruksverket. Det är en omständlig procedur som borde kunna bli enklare. LRF anser att det måste gå att få sitt test godkänt även för den som saknar dator och kontokort och ser helst att ett godkännande kan lämnas direkt vid testtillfället. Här återstår att se om Jordbruksverket kan ta fram en bättre lösning.

Odlarnas synpunkter diskuteras

Ett viktigt resultat av mötena vi haft tycker Agneta Sundgren är att KemI satt igång en grupp som ska diskutera användningsvillkoren.

– Gruppen kommer att träffas kontinuerligt och där finns vi med och kan framföra odlarnas synpunkter och vilka möjligheter de har att klara av preparatvillkoren.  Det är jag och en kollega som ingår i gruppen och vi kommer att stämma av med odlarna vilka villkor de vill att vi tar upp till diskussion. Det är väldigt viktigt att både Jordbruksverket och KemI finns med så att vi kan diskutera hur preparatvillkoren fungerar som tvärvillkor också.

Lösningsorienterat synsätt

Ytterligare ett ämne var hanteringen av de preparat som förbjuds. LRF hävdar att det behövs en utfasningsperiod och att det måste vara tydligt vad som gäller när ett preparat får ändrade villkor.

– I den frågan fick vi inget svar på plats. KemI skulle gå hem och fundera. Jag tycker att de är lösningsorienterade och det är bra att de vill ge ordentliga och seriösa svar, säger Agneta Sundgren.