Fågelinfluensa är en virussjukdom som orsakas av influensavirus. Vissa varianter kan smitta till människor, men den som nu sprids i Europa H5N8, har aldrig smittat någon person och risken för att människor ska smittas bedöms som närmast obefintlig. Ägg och kycklingkött utgör inte heller någon risk. Däremot gäller det att göra det man kan för att skydda sin besättning.

Hur smittar fågelinfluensa?

Virus utsöndras med avföring och kan överleva länge i vatten. Smitta mellan vilda fåglar och tamhöns kan ske vid utevistelse eller genom att vilda fåglar kommer in i hönshuset, men sannolikt oftare indirekt genom att fågelträck kommer in i fjäderfähus via ventilation eller smutsiga skor. Smittspridning via luft kan ske över korta avstånd.

Vad ska jag göra för att skydda min besättning?

Det viktigaste du som djurägare kan göra är att minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.

  • Ordinarie smittskyddsrutiner måste följas och vid behov förstärkas.  
  • Endast nödvändiga besök i besättningen bör tillåtas.
  • Alla som går in i hönshus ska ha rena kläder och skog, samt tvättade händer. Företrädesvis ska separata skor användas inne i hönshuset.
  • Se till så att vilda fåglar inte har tillträde till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.
  • Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.
  • Läs Jordbruksverkets riktade rekommendationer och följ utvecklingen. 

 

Skyddsnivå 2 – vad innebär det?

Jordbruksverket har infört skyddsnivå 2 för fjärderfä, vilket innebär att fjärderfä ska hållas inomhus. Fåglar kan undantagsvis hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska då ges inomhus eller under skydd ute. Hobbyfåglar som hålls utomhus ska vara inhägnade. Det råder förbud mot utställningar, marknader mm där fåglar sammanförs. Du som djurägare bör också ha en utökad övervakning för att snabbt upptäcka om fåglarna smittats och blir sjuka.

Symptom vid misstanke om smitta

Drabbade fåglar blir ofta sjuka fort. Många kan dö utan symptom eller visa nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. Värphöns kan lägga ägg med mjuka skal, men slutar snart producera ägg. Om du misstänker att dina fåglar smittats av fågelinfluensa är du skyldig enligt lag att omedelbart kontakta veterinär, som anmäler detta till Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Som djurägare är du också skyldig att förhindra att smittan sprids vidare.

Du kan läsa mer om riktade rekommendationer på Jordbruksverkets hemsida och följa utvecklingen

Råd hur du praktiskt ska skydda din hobbybesättning finns också på Jordbruksverket hemsida: