Frågorna på dagordningen utgick till stor del från den rapport som EU-kommissionens arbetsgrupp för jordbruksmarknader presenterade tidigare i veckan. Där läggs förslag om hur riskhantering kan ingå i CAP i högre grad och hur jordbruksmarknaderna kan fungera bättre 

EU- kommissionen ska presentera sina tankar om nästa CAP i slutet av 2017. De återkom flera gånger till tesen om att EUs budget ska fokusera på resultat och de är i ett läge när de gärna lyssnar på åsikter från olika intressenter. 

Andra frågor som var uppe handlade om det nuvarande förgröningsstödet och hur man kan hitta ett system som fungerar bättre och som kan accepteras av lantbrukare, miljöorganisationer och myndigheter. LRF konstaterade att dagens system är svårt att acceptera eftersom man inte ser nyttan av det.

- Vi lade mycket tid på att diskutera förenkling av tvärvillkoren och pekade på problem med systemet idag, säger Sofia Björnsson som ingick i LRFs delegation.

I Europaparlamentet kom frågor om hur man styr medel mot de aktiva lantbrukarna, marknadsorientering och inte minst hur man sluter gapet mellan allmänheten och lantbrukarna.