LRF Mjölks bok ”Maten och moralen” har tilldelats ett hedersamt tredjepris i kategorin ”Essäer kring måltiden” i tävlingen Årets Svenska Måltidslitteratur. 

Juryns motivering lyder: ”En informativ och kunskapsmättad antologi som inriktar sig på maten i framtiden. Läsaren inser snart vilket brännhett politiskt ämne mat och jordbruk är.”

-  Intresset för matens och jordbrukets roll i samhället växer och det bekräftas av utmärkelsen från Måltidsakademien, säger Helena Jonsson, LRF:s förbundsordförande. Vi bönder behöver finnas med i debatten om maten och har ett stort ansvar för att öka kunskapen om hur maten produceras i Sverige idag.

”Maten och moralen” kom ut 2015 på Ekerlids Förlag. Den har legat till grund för flera seminarier - bland annat i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan - och också som diskussionsunderlag i kontakter med journalister, politiker och beslutsfattare.

- Världen behöver mer hållbar mat och bönderna i Sverige vill vara en del av lösningen. Det är jättekul att Måltidsakademien uppmärksammat vårt bidrag till diskussionen om vilka skyldigheter och möjligheter vi har i förhållande till de globala behov som ska mötas, säger Karin Hallgren, initiativtagare på LRF Mjölk.

Tävlingen arrangeras av Måltidsakademiens biblioteksstiftelse. Läs mer om tävlingen här