- Vi har haft en god och konstruktiv dialog med regeringen och Jordbruksverket kring utformningen av krisstödet i Sverige. De har varit målfokuserade och det har gått smidigt att komma fram till en lösning som är bra för svenska mjölkbönder. Det säger Palle Borgström, ordförande i LRF:s Mjölkdelegation, i en kommentar till regeringens beslut om hur EU-kommissions mjölkstöd ska betalas ut i Sverige.

- Tack vare ett gott samarbete har vi landat i ett mycket bra sätt att uppfylla de motkrav som kommissionen ställt för stödberättigande. Genom beslutets utformning kommer mjölkföretagen att få enkla utbetalningar utan extra administrativa bördor.

Regeringens beslut innebär att 65 miljoner kronor kommer att betalas ut till de mjölkbönder som följer något av mejeriernas kvalitetsprogram. Beloppets storlek till respektive företag baseras på produktionens storlek 2016. 

- Det är glädjande att regeringen gått vidare och beslutat om ett system som gör att en stor del av de svenska mjölkbönderna kan få ta del av krisstödet. Behovet är stort på många företag, säger Palle Borgström.