– Ömsom vatten, och det då i positiv bemärkelse, kommenterar Helena Jonsson mötet med miljöminister Karolina Skog.

Tack vare den intensiva debatten om vattendirektivet, där LRF var en stark röst i flodvågen av remissyttranden, såg miljöministern allvaret i frågan och satte hela departementet på att arbeta på en lösning.

– Karolina Skog ska ha en eloge för att hon så snabbt tog tag i vattenfrågan som är så angelägen för LRFs medlemmar. Det blev ett snabbt men genomarbetat resultat, säger Helena Jonsson.

Men när det gäller livsmedelsproduktionen och skogsbruket är det svårare att få departementet  att se hur politik och marknad kan samverka. LRF kommer att ha regelbundna möten med miljöministern och föra en fortsatt dialog för att skapa förståelse för att det går att få ihop en växande livsmedels- och skogsproduktion med miljömålen.

– Det är anmärkningsvärt hur livsmedelsproduktion och skogsbruk i politikens värld alltid kopplas till miljö och så sällan till tillväxt och ekonomisk hållbarhet, säger Helena Jonsson.