Ledamöter ur LRFs riksförbundsstyrelse och LRF Ungdomens riksstyrelse finns  tillgängliga och svarar på frågor om medlemskapet. Om du mailar eller ringer Medlemsservice hjälper de dig att få kontakt med en av ledamöterna.

Välkommen att höra av dig på medlemsservice@lrf.se eller 0771-18 08 11.