Energimarknadsinspektionen (EI) har avslagit EONs begäran att bygga en 130.000 volts luftledning mellan Rinkaby och Kristianstad. Luftledningen skulle enligt ansökan dras över åkermark av allra bästa kvalitet, där bevattning och specialgrödor är vanligt förekommande.

EI:s bedömning är att de hinder som luftledningen innebär för brukandet av åkrarna är för stora sett över ledningens livsländ, som i detta fall beräknas till 100 år.  

EI anser att det är rimligt att istället välja markkabel eftersom merkostnaden för markkabel uppvägs av nyttan för lantbruket.

– Det har varit så många turer. Men det beslut som vi nu har fått från Energimarknadsinspektionen är så välskrivet och väl underbyggt att jag faktiskt vågar tro att det inte kommer att överklagas, säger Hans Persson, LRFs kommungrupp i Kristianstad till Land Lantbruk.