Den 1-14 maj 2017 är det dags att ge sig ut på gator och torg och gör smarta aktiviteter som skapar engagemang. Under 2016 års kampanj förde fler än 850 företagare samtal med minst 550 politiker. Tillsammans med Företagarna och Svenskt Näringsliv står vi upp för att det ska vara enkelt för företagsamma människor att växa. Jenny Nilsson är företagsutvecklare på LRF i Karlstad och var med och genomförde en Walk and talk i Karlstad.

Jenny, vad är Walk and talk?

Det är ett slags koncept där man istället för att sitta still i en lokal helt enkelt går en promenad och diskuterar. Det skapar ett mera kreativt och lättsamt klimat där ämnena varierar vitt och brett. Det är enkelt att byta samtalspartner under promenaden och man skapar lätt nya kontakter. Det var ett bra sätt att sammanföra politiker och företagare. Promenaden avslutades med lunch och deltagarna verkade väldigt nöjda efteråt. Tidningen NWTs Arbetsliv gjorde också en film om promenaden och vi fick i övrigt mycket bra media kring aktiviteten. Filmen finns att se här.

Fördelar med att genomföra aktiviteter med Företagarna och Svenskt Näringsliv? 

Vi når många fler företagare genom att samarbeta, har totalt sett bättre resurser och många av våra frågor är gemensamma och inte branschberoende. Det ger naturligtvis större effekt både hos politiker och hos media. Vi har tidigare inte samarbetat här i Värmland men har efter kampanjen Gilla Företagsamhet träffats regelbundet under året och hjälpts åt att dra i vissa frågor.

Utmaningar?

Egentligen inga. Vi har konstaterat att LRF har den bästa lokala förankringen av de tre organisationerna, tack vare våra lokalavdelningar och kommungrupper. Ibland kan det vara svårt att förklara för andra företagare att vårt jobb styrs av biologi och väder på ett helt annat sätt. Alla tycker de har mycket att göra i perioder men vi kan ju inte skjuta upp kalvningar eller vårbruk en vecka för att annat infaller samtidigt.

Tips till andra som ska genomföra aktiviteter i vårens kampanj?

Prata ihop er tidigt och gör upp en struktur. Fundera över viktiga lokala frågor och på hur ni får bäst långsiktig effekt. Min erfarenhet är att det inte är snabba torgmöten med en bred allmänhet som är bäst, utan snarare djupare diskussioner med politiker, kanske på en promenad eller över en lunch där flera företagare får beskriva sin vardag.

Mer om Gilla Företagsamhet

Kontakt: ing.marie.jirhed@lrf.se, 063-551093