Emilia Astrenius Widerström (föreslås till ordförande) är 27 år och uppvuxen i Vårgårda utan anknytning till ”bondelivet”. Idag bor hon i Moholm utanför Töreboda och jobbar sedan fyra år som djurskötare på en ekologisk mjölkgård. Hon är ordförande för LRF Ungdomen Skaraborg, sitter i CEJA Civil Dialog Group Organic Farming och är ambassadör för Jobba Grönt. 
– Mitt största kall med engagemanget i LRF är att få omvärlden att se alla möjligheter som finns inom de gröna näringarna. Jag vill engagera och driva de frågor som gör det möjligt att vara ung, leva och arbeta på landsbygden, som företagare eller anställd. Och allt detta med hjälp av alla medlemmar i LRF Ungdomen. Det är vår tur att visa vad vi kan! Säger Emilia. 

Till nyval på två år i LRF Ungdomens riksstyrelse föreslås:  

Simon Wancke (föreslås till vice ordförande) är 25 år och uppväxt i Trosa. Idag arbetar han som driftledare på en gård med KRAV-certifierad äggproduktion, växtodling och skogsbruk utanför Värnamo i Småland. De senast tre åren har han ägnat åt studier vid SLU Alnarp.
– Jag känner stor ödmjukhet inför valberedningens förslag. Med medlemmarnas förtroende vill jag vara med och utveckla och förbättra förutsättningarna för ungt landsbygdsföretagande samt inspirera fler att välja det gröna näringslivet som sin framtida sysselsättning, säger Simon. 

Hanna Johansson är en 30-årig smålänning som för snart 10 år sedan valde att bli mjölkbonde med växtodling i Skaraborg. 
– Jag är såklart jättehedrad över att bli tillfrågad och hoppas, om jag får förtroendet, att kunna bidra i styrelsen med min erfarenhet från livet som mjölkföretagare och med mitt engagemang för det svenska lantbruket, maten och landsbygden i viktiga frågor framöver! Säger Hanna. 
  
Annika Hägglund är 26 år gammal, uppvuxen på gård med ekologisk mjölkproduktion i Hälsingland och bor numera i Slöinge utanför Falkenberg i Halland. Sedan två år arbetar hon som växtodlingsrådgivare, nu med inriktning mot ekologisk växtodling och grovfoderproduktion. Annika har varit aktiv i LRF Ungdomen sedan 2015 för Sydost och Halland.  
– Mitt engagemang inom LRF Ungdomen ser jag som en chans att påverka den bransch som jag och många andra med mig arbetar inom och brinner för. Att man dessutom får träffa många likasinnade är en stor bonus, säger Annika. 

Till fyllnadsval på ett år föreslås: 
  
Pär Antonsson är 35 år gammal och bor i byn Övre Bäck cirka tre mil söder om Skellefteå där han driver mjölkproduktion. Pär har flera års erfarenhet av förtroendeuppdrag inom LRF Ungdomen och regionstyrelsen.  
– Det känns roligt att få vara ett av valberedningens förslag och hoppas att jag kan bidra till LRF Ungdomens arbete och utveckling. Något jag tror är viktigt är arbetet med unga, som jorden och skogen i stan och bonden i skolan, säger Pär. 

Övriga i styrelsen med ett år kvar på sin mandattid är Jakob Eriksson från Östergötland, Susan Larsson från Skaraborg, Magnus Jönsson från Skåne och Christian Horn från Sydost. Louise Ryberg från Uppsala, Frida Larsson från Gävleborg, Sara Helgstrand från Sörmland, Olov Eriksson från Västernorrland och nuvarande ordförande Nils Björid avsäger sig sina uppdrag och kommer att avtackas under riksstämman i mars.  

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst på mail: press@lrf.se eller tel: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

LRF Ungdomen är en organisation och ett nätverk för unga studerande, anställda och egna företagare inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som består av drygt 16 000 LRF-medlemmar i åldrarna 16-36 år. Medlemmarna finns organiserade i 21 ungdomsregioner i Sverige. LRF Ungdomen arbetar för att Sveriges jord- och skogsbruk ska blomstra även i framtiden genom kontakt med politiker, opinionsbildning och inspiration så att fler väljer de gröna näringarna som sysselsättning.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 150 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.