– LRF har ett långsiktigt engagemang i Folk och Försvar, berättar riksförbundsstyrelsens Annika Bergman som är LRFs representant i Folk och Försvars styrelse.

Livsmedelsförsörjningen är en central punkt i beredskapssammanhang och för LRF är det naturligtvis en viktig fråga att lyfta.

– Extra viktig nu i samband med att vi väntar på en livsmedelsstrategi. En annan fråga som står högt upp på vår agenda och som jag kommer att ta upp i mina samtal på konferensen är den tilltagande djurrättsaktivismen. Den utgör ett allvarligt säkerhetspolitiskt hot som inte bara berör LRFs medlemmar utan som också är en riksangelägenhet, säger Annika Bergman.

LRF starkt i kris

Hon tycker att Folk och Försvars rikskonferens är ett bra tillfälle att skapa nätverk i en avspänd atmosfär. Liksom i Almedalen kommer man nära ministrar och riksdagsledamöter och kan prata sina frågor med folk som har inflytande.

– Och det finns en generell medvetenhet om LRFs betydelse i krissituationer, vi har till exempel fått stort erkännande för våra insatser i samband med skogsbranden i Västmanland, säger Annika Bergman.

Bra forum för erfarenhetsutbyte

Även Sven Norup från LRFs riksförbundsstyrelse deltar i konferensen. Han ser också Folk och Försvar som ett värdefullt forum för samarbeten och erfarenhetsutbyte.

– Jag vill till exempel gärna höra mer om hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar praktiskt med beredskapsfrågorna, och diskutera deras syn på lantbrukets roll i det sammanhanget. Jag är övertygad om att de frågor vi ska diskutera på konferensen kommer vara viktiga för LRF och för oss enskilda lantbrukare framöver.

Debattartikel i Aftonbladet

Med anledning av Folk och Försvar har LRFs ordförande Helena Jonsson en debattartikel i Aftonbladets nätupplaga lördag den 7 januari. I artikeln pekar hon på behovet av en svensk målsättning och strategi för livsmedelsproduktion och tillväxt, att Sverige är ett av få länder som saknar en livsmedelsstrategi och samtidigt ett av de länder som har lägst självförsörjningsgrad.