Nya trender kanske inte alltid märks tydligt på gården, särskilt inte för den företagare som saknar direktkontakt med marknaden. Men omvärlden inverkar naturligtvis på din verksamhet, så det är bra att ha span och vara beredd. Och att låta sig inspireras.

Den senaste omvärldsanalysen 2016 tog upp den så kallade tjänstefieringen och dess betydelse för det gröna näringslivet. Tjänster växer stadigt som andel av svensk och global ekonomi. Produktionen av tjänster är central inom de flesta branscher, så också i det gröna näringslivet. Att utveckla fler tjänster kopplat till det gröna näringslivet kommer vara avgörande för att uppnå LRFs strategiska mål för tillväxt.

Här intill hittar du LRFs Omvärldsanalys #2 och här finns alla analyserna.