För ett år sedan presenterade Svenska Köttföretagen nationella handlingsplaner för nöt och lamm, Handlingsplan gris blev klar ett år tidigare. Alla tre handlingsplanerna bygger på att näringarna bestämt sig för gemensamma mål som ska leda till tillväxt och lönsamhet för alla tre djurslagen.

Förra veckan träffades branschen igen för att få en avrapportering av nuläget, där bland annat landsbygdsministern Sven-Erik Bucht och LRFs förbundsordförande Helena Jonsson medverkade.

- När jag tillträdde som ordförande (för sex år sedan) tog stämman beslut om att sjösätta LRFs livsmedelsstrategi och vända de nedåtgående kurvorna för svensk livsmedelsproduktion. I dag har vi tillväxt i flera branscher, varav kött är den tydligaste. LRFs arbete har bidragit till detta, sa Helena Jonsson.

Enligt handlingsplanen som sattes i januari i fjol ska 199 åtgärdspunkter inom köttsegmentet genomföras innan 2018 års slut. De ska stärka den svenska produktionen genom bland annat satsningar på produktionseffektivitet på gårdsnivå, marknads- och exportsatsningar  Det är en stor del i den nationella livsmedelsstrategin som politikerna beslutade om förra veckan. Hälften av åtgärderna inom gris är redan avklarade.

-  Från griskrisen 2013 till dagens situation är en fantastisk utveckling, säger Margareta Åberg som är grisansvarig på LRF Kött.