Det är Smampion som varje kvartal rankar 7 000 facebooksidor utifrån bland annat engagemang, kundservice och utveckling. För det sista kvartalet 2016 hade LRF Västra Sverige bäst total närvaro och utveckling av samtliga sidor.

- Väldigt kul och överraskande. Vi vet att vår Facebook-sida växer snabbt och når ut till många, men att vi skulle klå Expressen var ganska oväntat, säger Jenny Nilsson, verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige.

Vad är ert bästa knep för att nå framgång på Facebook?

- Var aktiv. Det är viktigt att engagera sig i de efterföljande diskussioner som ofta uppstår kring våra inlägg, men det är också viktigt att inte helt låta sig uppslukas. För oss är den primära framgångsfaktorn att vi är flera aktiva på sidan vilket gör att vi stöttar varandra och att ingen måste ta helt eget ansvar.

Vad betyder det här för ert arbete i framtiden?

- Det är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, och även om det fysiska lantbrukandet aldrig kan bli digitalt tror vi på den digitala dialogen. Det handlar om att vara där människor är och hänga med i vilka frågor som engagerar. Vi tror att vi måste jobba mer på att bemöta åsikter som inte överensstämmer med våra på ett klokt sätt. Där hamnar vi ibland i skyttegravar och det är sällan konstruktivt.

Har ni nått nya medlemmar genom Facebook?

- Ja, det är jag helt säker på, även om vi inte jobbar direkt med rekrytering utan mer med opinionsbildning. Men självklart är det ett av flera skyltfönster för LRF.