Det sista halvåret ökade medlemstalet med 150. Antalet företagarmedlemmar ökade med 450 stycken och uppgick vid årsskiftet till 118 638.

Strategisk inriktning som börjar visa resultat

Under 2015 genomförde LRF för första gången sedan 1971 en förändring i avgiftsmodellen för att säkra en stabil ekonomi för LRF även i framtiden. Trots en minskning av antalet medlemmar i samband med detta så stärktes det ekonomiska resultatet och medlemsavgiften tog en större del av finansieringen av LRFs verksamhet. Nu har också medlemskurvorna vänt och vi ökar antalet medlemmar igen. 

– Det är nu vi ser resultatet av den strategiska inriktningen vi satte förra året om att attrahera fler företagarmedlemmar – alla dem som äger och brukar jord- och skog i landet. För 2017 handlar det alltså om att fortsätta utveckla relevant verksamhet, medlemsnytta och attraktiva erbjudanden. Vi ser att vi behöver satsa mer på kontakter med medlemmarna och har omfördelat resurser för att stärka den regionala och lokala verksamheten, säger LRFs medlemschef Mona Nordberg Holmsten.  

Välkomnade 5617 nya medlemmar

Det var många som valde att bli medlem i LRF 2016. LRF kunde hälsa hela 5617 nya medlemmar välkomna.  Det är 1791 fler än förra året. Som Sveriges största småföretagarorganisation och som den nya miljörörelsen har LRF nått nya målgrupper.

LRFs VD och koncernchef Anders Källström gläds naturligtvis åt den utvecklingen.

– Stora förändringar tar tid. Den medlemsutveckling vi nu ser kvitterar att vi är på rätt väg rätt. Vår satsning – Det goda ägandet - som tydligt fokuserar äganderätten i det moderna Sverige och att vi med branschavdelningar inom skogsägande, mjölk, kött, växtodling, trädgård och häst förenar bredd med spets i är verkligen att vara relevanta för frågorna i vår tids landsbygdssverige, säger Anders Källström.