- Det är en markant förändring i attityd. Såväl politiker som intresseorganisationer börjar förstå att vi måste hantera och helst få upp fosforn från botten, säger LRFs vattenexpert Peter Wallenberg.

Till 2040, ska Östersjön vara ren. Det är målsättningen som ett tvärsektoriellt nätverk har formulerat tillsammans. Nätverket består av personer från bland annat LRF, Jordbruksverket, Svenskt Vatten, Stockholms Universitet, KTH, Stiftelsen Hållbara Hav och Visita. Med tanke på att en tredjedel av Östersjön anses vara död så är det ett extremt tufft mål. Men efter förra veckans Östersjö-seminarie var LRFs vattenexpert Peter Wallenberg optimistisk.

- Vi på LRF har jobbat sedan 2014 i den här frågan och nu har politiker, myndigheter och intresseorganisationer förstått att dagens utsläpp inte är orsak till dagens problem, säger Peter.

Win-win-situation

LRFs ståndpunkt är att få upp fosforn ur Östersjöns bottensediment.  

- Det skulle bli en win-win-situation. Östersjön skulle må bättre och kan vi återföra fosforn in i svenskt jordbruk igen på ett giftfritt sätt, så skulle vi slippa importera fosfor. Då får vi ett slutet kretslopp. Dessutom kan det ju också vara bra att vara självförsörjande i oroliga tider, säger Peter Wallenberg.

Inställningen till LRFs ståndpunkt har förändrats markant under den senaste tiden.

- Vi märkte en omsvängning redan när regeringen nämnde behovet av att titta på internbelastningen i budgetpropositionen i höstas. Nu börjar det också bli verkstad vilket känns väldigt positivt.

Viktigt att åtgärda gamla synder

Att det bara skulle vara lantbrukets fel att Östersjön är övergödd, det är helt missvisande.

-  Det svenska lantbruket har totalt sedan 1950 fram till idag endast stått för cirka en femtedel av Sveriges antropogena utsläpp. Den största delen av utsläppen har kommit från avloppsreningsverken och industrin. Det är klart att vi måste ta vårt ansvar, och det gör vi. Dagens lantbruk har minskat sina utsläpp och blivit betydligt effektivare, men vi måste också få upp den fosfor som ligger på botten. Vi behöver helt enkelt restaurera våra vatten från de utsläpp som har skett tidigare och där alla delar ett ansvar. Ser man till Mälaren till exempel så kommer olika delar av sjön läcka fosfor från sedimenten mellan 100-470 år framöver. Det visar på hur viktigt det är inte bara jobba uppströms utan även att åtgärda samhället gamla synder.