På flera områden flyttar svensk produktion av ekologisk mat fram positionerna och verkar vara en framtidsbransch inom det gröna näringslivet. Åtminstone utifrån siffrorna som presenteras i nämnda rapport.

Svensk ekologisk mat är framgångsrik både i Sverige och på utländska marknaden. Vad gäller animaliska livsmedel som mjölk och kött har butikerna skyltat med mervärden som svensk djurvälfärd.

Nu utgör värdet av exporten av svenska ekologiska livsmedel för en miljard kronor och står därmed 2 procent av den totala livsmedelsexporten från Sverige.

Enligt rapporten är den samlade bedömningen att det finns en stor möjlighet för ekologiska och KRAV-märkta livsmedel. Några av faktorerna som kan stärka en större exportmarknad är att Sverige fått både av livsmedelsstrategi och en exportstrategi, liksom att Business Sweden har skapat en utbildning för livsmedelsföretag som vill satsa på export av ekologisk mat.

Läs mer i rapporten till höger på sidan.