– Tidigare har jag sagt att jag kandiderar men förutsättningarna har förändrats och på grund av familjeskäl har jag beslutat mig för att inte kandidera, säger hon. Ordförandejobbet kräver helt enkelt mer tid än jag just nu kan avsätta.

– Jag har för avsikt att fortsätta mitt arbete i styrelsen. Att jobba för bästa möjliga förutsättningar för svenskt jord- och skogsbruk, är något som engagerar mig mycket, och LRF har en viktig roll att fylla. Jag tror på samverkan, och det är när vi tillsammans i hela organisationen samlar oss för opinionsbildning eller i olika näringspolitiska frågor som vi också når framgång.

Helena Jonsson, som  varit förbundsordförande sedan 2011, meddelade valberedningen i början av januari att hon inte ställer upp för omval.