LRF skickade nyligen in ett remissyttrande i betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76), även kallad bankskatten. LRF är väldigt tydlig i sin ståndpunkt: Bankskatten hämmar nyföretagandet och expansionsmöjligheterna för det gröna näringslivet samt riskerar att urholka bankservicen ännu mer på landsbygden.

Men om det ändå blir en skatt, föreslår LRF ett införande av grundavdrag för att minska den administrativa bördan.

Här är hela remissyttrandet