LRF agerade redan i höstas för att få EU att skrota förslaget. I dag, fredag, har LRF även kontaktat miljö- och energidepartementet i frågan.

”Den övergripande ambitionen är alltför lågt satt och byråkratin på bioenergi alltför stor. Förslaget är obalanserat och lägger inga krav på fossila bränslen eller förslag till hur dessa kan minskas drastiskt. I nuläget finns delar i förslaget som riskerar att vara direkt begränsande för utvecklingen av förnybar energi inom EU, särskilt för biomassa.”

Så skriver LRF och LRF Skogsägarna i ett gemensamt yttrande till miljö- och energidepartementet angående frågan om förslaget om ett förnybart direktiv. Förslaget handlar mer om att begränsa hållbar utveckling av bioenergi än om att fasa ut fossila bränslen.

LRF menar att förslaget om att fasa ut biodrivmedel från jordbruksgrödor får direkta effekter på jordbrukets möjlighet att bidra till en hållbar utveckling och ett fossilfritt Sverige. Exempelvis begränsas möjligheten att använda vissa avbrottsgrödor i växtföljden, som exempelvis raps eller stärkelserika grödor. Utfasningen riskerar att påverka produktionen av inhemskt producerade proteinfoder, som drank och rapskaka.

LRF-expert uppriktigt oroad

Elina Matsdotter är LRFs expert på klimat- och energipolitik och hon är uppriktigt oroad över förslaget som EU-kommissionen presenterat.

- Det riskerar att slå ut hållbar biodiesel och etanol och gynnar istället fossilindustrin, som inte har fått några krav inom direktivet. Vi når inte de klimatmål som sattes i Paris.

- Går detta förslag igenom så är risken stor att EU dessutom tvingas importera mer soja till proteinfoder från exempelvis Sydamerika. Helt tvärtemot EUs strategi. Dessutom missgynnar detta LRF-medlemmarnas affärer. Det finns ingen som vill investera i biodrivmedel från åkermark om detta beslut tas, fortsätter Elina.

Vad gör LRF nu?

- Vi fortsätter att ligga på. Förutom remissyttrandet som nu har skickats, så har vi kontaktat med svenska EU-parlamentariker. Vi samarbetar också  med ett flertal andra viktiga organisationer i Sverige och internationellt. LRF planerar att träffa Sveriges energiminister Ibrahim Baylan för att fortsätta diskussionen.

LÄS OCKSÅ: Helena Jonsson: Skrota förslaget, EU!