Vad handlade mötet om?

- Det kretsade kring tillväxt, jobbskapande, det goda ägandet, lösningar på hållbar utveckling och landsbygdskommitténs förslag. Även livsmedelsstrategin och nationella skogsprogrammet togs upp.

Vad tyckte finansministern om landsbygdskommitténs förslag?

- Hon ifrågasatte vissa av förslagen. Avskrivning av studielån och sänkta arbetsgivaravgifter är redan utredda, sa hon. Att sänka arbetsgivaravgifter i vissa områden tycker hon är fel. I stället vill hon sänka arbetsgivaravgiften för just de som är arbetslösa. Men det viktiga är att skapa nya jobb, inte bara bibehålla de gamla.

Hur resonerade hon kring de olika skatterna?

- Vi tog upp dieselskatten, där hon lyfte teknikutveckling som en möjlig lösning, men insåg samtidigt att Sverige är en alltför liten marknad för att kunna driva på något teknikskifte. Hon anser att Sverige har sänkt skatten på biodrivmedel så långt det är möjligt inom EUs regelverk.

- Bankskattens effekter var hon väl medveten om. När det gäller 3:12 så ska det enligt finansministern vara skillnad mellan beskattning av företagande och anställning på grund av risktagande. Men skillnaden ska inte vara så stor som det är nu.

Livsmedelsstrategin?

- Vi pratade mest om export och behovet av investeringar i både primärproduktion och förädling.

 Någon annan fråga som diskuterades?

- Magdalena Andersson visade framför allt intresse för integration och på vilket sätt de gröna näringarna kan bidra till detta.

Vad händer nu?

- Vi kommer att följa upp mötet med hennes politiske sakkunnige.