Förra veckan var LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i Bryssel för att framföra de svenska böndernas och skogsägarnas synpunkter på klimatförslaget som EU nu utreder.

Klimatförslaget, som har tagit hänsyn till Parisavtalet, har som ambition att sänka koldioxidutsläppen med 40 procent. Förslaget verkar främst se skogen som en viktig kolsänka och inte riktigt ta hänsyn till att det är det aktiva skogsbruket som gör att skogen har förmåga att lagra in mest kol.

- LRFs och Sveriges stora utmaning är att förklara för andra européer varför det är stor klimatnytta att faktiskt bruka skogen, säger Helena Jonsson.

Dyrt förslag utan nytta

LRFs farhåga är att det på sikt kan leda till dyr administration utan att leverera någon verklig klimatnytta. De flesta inom sektorn har dessutom tolkat EU-kommissionens förslag som att de sätter ett ”tak” på hur mycket ett land får avverka. Om en medlemsstat överskrider avverkningstaket inom referensnivån måste de betala för de utsläppen genom att binda kol i andra sektorer.

LRF hade hellre sett att EU-kommissionen satte mål om minskning av koldioxidutsläpp och att mäta nettotillväxten. Då skulle fokus ligga på ett produktivt och uthålligt skogsbruk istället för att hålla kolla på avverkningsnivåer.

Direktör Artur Runge-Metzger på EU-kommissionens direktorat för klimat anser dock att förslaget både tar hänsyn till avverkning och tillväxt och att det svenska skogsbruket därmed premieras och vi kan öka uttaget (avverkningarna) i skogen, så länge vi samtidigt återplanterar de ytorna.

Helena passade även på att träffa EU-parlamentarikern Jytte Guteland i samma fråga. Jytte lovade att visa på den klimatnytta ett aktivt skogsbruk innebär, och erbjöd sig att ordna ett seminarium i EU-parlamentet.

Diskussioner om framtida CAP

Under besöket hann också Helena Jonsson med att lyssna på jordbrukskommissionären Phil Hogans tankar kring framtida CAP.

Phil Hogan anser att systemet med direktersättningar är viktigt. Däremot påverkas budgeten av Brexit-effekten. Förgröningen vill han se starkt förändrad. Dessutom kommer EU-kommissionen fokusera mycket på export av jordbruksprodukter särskilt om USA nu intar en mer protektionistisk inställning ska EU bli betydligt offensivare i andra förhandlingar. 

- Med Brexit och Donald Trump har osäkerheten i EU ökat. Jag tycker att det är viktigt att vi som tror att framtiden är ljus faktiskt pratar om det positiva EU bidrar med. Framtida CAP är en möjlighet, inte ett bara hot, säger Helena Jonsson.

För dig som vill påverka framtidens CAP, fyll i enkäten som ligger här