- Allt handlar om ett litet misstag 1998 när miljöbalken infördes.

Det säger Jan-Olof Sundby som är LRFs expert på den småskaliga vattenkraften.

Misstaget handlar om att politikerna ville göra reglerna enklare, och glömde då en passus i regelverket. Därmed kan dammar och anläggningarsom stått sedan 1500-talet, och där staten gett bidrag för att modernisera, nu riskeras att rivas.

- I stort sett alla förstår att det har skett ett misstag. Ändå lägger vissa myndigheter enorm energi på detta. Att riva vattenkraftverken skulle orsaka kostnader för flera 100 000 kronor för den enskilda. Ibland mycket mer. Det är helt orimligt, säger Jan-Olof.

Hur kommer det sig att det där lilla misstaget i lagboken upptäckts?

- 2012 avgjorde Mark- och miljödomstolen några domar avseende gamla anläggningar och tolkade då reglerna från 1998 på ett nytt sätt. Det innebär att vissa äldre rättigheter inte längre erkänns på samma sätt som de gjort tidigare, även under miljöbalkens första 15 år.

Vad gör LRF  i frågan?

- LRF fortsätter att på olika sätt driva att de äldre rättigheterna så fort som möjligt återupprättas. Det är inte bara fråga om att reglerna måste ändras. Det är lika viktigt att det sker omedelbart så att så de som riskerar att drabbas och de som redan har drabbats kan andas ut.

När kommer ett beslut?

- Det är okänt. Preliminärt kommer en proposition om vattenkraft i bästa fall i juni. Miljöministern sa så sent som i slutet av januari i en interpellationsdebatt i riksdagen att frågan om de gamla verksamheterna inte kommer att hanteras snabbare.

LRF har tidigare skrivit om fyra företagare som drabbats. Läs om deras fall här. 

Familjen Hillström kan tvingas riva till en kostnad på 1,3 miljoner: 

Paret Pettersson: River vi, så blir det ett sår i naturen.

Curt Jonsson: Här har folk brukat vattnet i flera hundra år och alltid tagit hänsyn till fisket

Paret Vänneå: Har lagt 600 000 kronor på pappersexcersis.