Det var i SVTs Aktuellt som digitaliseringsminister Peter Eriksson sa att regeringen inom en vecka ska lämna ett nytt uppdrag till Post- och Telestyrelsen, PTS. Det uppdraget handlar om att miniminivån på surfmängden ska höjas. Vilket i sin tur kan leda till en automatisk paus i arbetet med att riva kopparnätet.

- Ja, och då måste vi i regeringen ta ställning till det. Tar vi ett sådant beslut innebär det en höjning av miniminivån. Då kan alla räkna med en högre nivå på internetuppkoppling än den låga nivå som man är garanterad i dag, sa Peter Eriksson.

Beslutet kan komma redan under året.

Från LRFs håll är man glad över beskedet. Den här frågan har LRF drivit under en lång tid och välkomnar nu utredningen.

- Om det leder till paus i koppardöden på grund av att de utsatta inte har eller får tillräckligt bra ersättande teknik så är det såklart jättebra. Vi har hela tiden hävdat att kopparnät endast får tas bort om de boende kan erbjudas en annan teknik med likvärdig funktion och pris, säger LRFs expert Björn Galant.

LRF kommer förstås fortsätta sitt engagemang i frågan, lämna våra synpunkter till utredningen och även erbjuda oss att sitta i en eventuell referensgrupp. 

Här kan du titta på Aktuellt-sändningen. Inslaget börjar cirka åtta minuter in i programmet.