Tillgången till telefoni och bredband är en av de viktigaste infrastrukturtjänsterna som alla har behov av. Telia Sonera monterar nu ner det gamla telefonnätet, kopparnätet, för telefoni och bredband utan att avvecklingen synkroniseras med fiberutbyggnaden eller andra likvärdiga tekniska lösningar. LRF arbetar intensivt med att få till en samordning mellan avveckling av kopparnät och utbyggnaden av  fiber genom kontakter med både regeringen och med Telia Soneras ledning.

Under det cirka tolv minuter långa Aktuelltinslaget, blev digitaliseringsminister Peter Eriksson utfrågad om problemet med att man river det gamla innan det nya har byggts upp. 

LRFs Helena Jonssons debattinlägg i fjol

Vad gör LRF

LRF vill att Telia säkerställer att den teknik som kunderna hänvisas till är lika bra och kostnadsneutral i förhållande till dagens kopparnät. Detta kan till exempel ske genom att Telia gör verkliga test av mobilnätets täckning i de aktuella kommunerna som berörs. De berörda ska vara involverade i att peka ut områden där mätning kan ske. 

Vidare vill LRF att en bättre samordning av samhället resurser för bredbandsutbyggand sker, för ett effektivare genomförande så att alla på landsbygden har tillgång till snabba bredband. Detta är inte Telias ansvar, men LRF anser att Telia inte bör montera ned kopparnätet innan de stora investeringar i snabba bredband når landsbygden (LBP och Regionalfonden 3.75 miljarder kronor till 2020)

Om det finns lokal efterfrågan att köpa/ta över ansvaret för stolplinjerna borde Telia kunna avyttra dem mot att förvärvaren tar över hela det framtida ansvaret för linjen.

LRFs medlemmar bekräftar att täckningen på landsbygden på många ställen inte är tillräcklig säker och stabil för att det ska gå att driva företag på ett effektivt sätt. Täckningen är dålig, eller svajig (ett problem som kommer upp ofta), vilket innebär att samtal eller trafik som går fram, avslutas mitt i ärendet. Detta är inte acceptabelt.

LRF för dialog med Telia om att provmäta mobiltäckningen i något område, för att få en verklighetsförankrad bild över hur täckningen ser ut.

Vill du veta mer om LRFs arbete? Klicka här!