De projekt som får finansiering ska ge konkret nytta till nöt- och lammproducenter som vill utveckla sitt företagande och hålla sig ajour med ekonomi och priser. Djurslagen har fått en miljon kronor vardera och resultaten kommer presenteras löpande fram till och med år 2018.

- Det är första gången som LRF Kött delar ut pengar till projekt på det här viset. Det känns riktigt bra, målet är att satsningarna ska ge konkret nytta för våra medlemmar som driver nöt- och fårföretag. Projekten är ett viktigt steg för att nå de mål som är satta inom de gemensamma handlingsplanerna för nöt och lamm, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött. 

Sätter ullen i rampljuset

Ett av de projekt som fått pengar ska lyfta kunskapen om skinn och ull på fårgårdar. Svenska Fåravelsförbundet genomför projektet.

- Ull är en bortglömd resurs och det finns en enorm utvecklingspotential. I dag slängs stora mängder för att det saknas rutiner, system och framförallt kunskap om hur man tar tillvara ullen. Vi ser framför oss att ullen ska ge svenska fårgårdar ytterligare en inkomst och ökad lönsamhet, säger Claudia Dillmann, projektledare för Svenska Fåravelsförbundet.

Delar smarta lösningar om diko- och ungnötsproduktion

Ett projekt som startar upp på nötköttssidan handlar om att öka diko- och ungnötsproducenters kunskaper om bland annat foderproduktion, tillväxt och arbetseffektivitet. Syftet är att komma närmare målen i Handlingsplan Nöt. För dikor är fokus på 0,95 avvanda kalvar per betäckt ko och för slaktungnöt en månads lägre slaktålder med bibehållen slaktvikt.

- Många företagare sitter på riktigt smarta lösningar som bara de använder. Den samlade kunskapsbanken ute hos företagarna, på gårdarna, är enorm och nu ska fler få ta del. Därför sätter vi igång träffar med rådgivning och erfarenhetsutbyte för köttproducenter med samma produktion, säger Jannica Krafft på Växa Sverige.

De tio projekt som fått finansiering från LRF Kött

Skinn- och Ullkunskap – ska lyfta kunskapsnivån om fåren, skinnet och ullen i korta filmklipp som kan delas via sociala medier men också i längre filmer som kan ge djupdykningar i ämnet. Svenska Fåravelsförbundet.

Seminstation för får –ska via driftsbidrag ta fram en långsiktig plan för seminstationen. Svenska Fåravelsförbundet

Gräsmanagement –ska genomföra en informationsträff med internationell kompetens. Lammproducenterna

Rätt lamm i korsningsproduktion – ska ta fram gudie, youtubefilm och checklista för Rätt lamm i korsningsproduktion. HS Jönköping

Dikoåret – ska göra ett samlat och aktuellt material som beskriver viktiga rutiner och fakta kring dikoåret för att öka kunskapen, produktiviteten och lönsamheten i dikalvsproduktionen. Gård & Djurhälsan

Diko- och ungnötsutmaningen – ska genomföra erfarenhetsträffar för köttproducenter med rådgivning i grupp och erfarenhetsutbyte mellan producenter med samma produktion. Växa Sverige

Export –ska undersöka vilka branschgemensamma åtgärder som kan göras för att främja exporten och utreda möjligheterna till export av svenskt kvalitetskött av nöt. Sveriges Nötköttsproducenter

Konkurrenskraft och ekonomisk uppföljning i svensk nötköttsproduktion – ska ta fram ett jämförelse- och informationsmaterial för att visa på den konkurrenskraft och lönsamhet som finns i svenska nötköttsföretag och för att visa på nyttan av ekonomisk uppföljning. Gård & Djurhälsan

Agri Benchmark, Jämför ekonomi företag emellan på gårdsnivå och mellan länder i världen – ska deltaga i internationell jämförelse på gårdsnivå genom Agri Benchmark. Gård & Djurhälsan

Statistikplattform – ska ta fram en statistikplattform på lrf.se/kott som löpande uppdateras och visar aktuell statistik för nöt- gris- och lammbranschen. LRF Kött

För mer information

Viktoria Östlund, viktoria.ostlund@lrf.se, 070- 859 76 36