Svenska Jägareförbundet har ett så kallat Allmänt uppdrag från regeringen, som betalas med medel från den statliga Viltvårdsfonden.

I årets beslut om det Allmänna uppdraget finns nya deluppdrag om att  ”Svenska Jägareförbundet ska aktivt verka för att begränsa vildsvinens spridning och antal.” 
Och att förbundet ”ska aktivt motverka stödjande utfodring av klövvilt som inte hålls i hägn under vegetationsperioden, det vill säga när det finns naturligt foder att tillgå. Förbundet ska också sprida kunskap om att sådan utfodring under andra perioder sker med spannmål eller oförädlade spannmålsprodukter och endast i begränsad mängd.”

- Det är mycket positivt att Jägareförbundet har fått dessa uppdrag. LRF ska därför träffa Svenska Jägareförbundets ledning för att diskutera hur Jägareförbundet planerar att genomföra uppdragen och hur LRF och Jägareförbundet kan samverka så att uppdragen får avsedd effekt, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.