Anna Kristoffersson och hennes bror driver ett lantbruk ihop, men eftersom de står som ägare av olika fastigheter ville Lunds kommun ta ut två miljöavgifter, en för respektive person. Något syskonen tyckte var fel. 

LRF har bistått i ärendet till Mark- och miljööverdomstolen som gick på Familjen Kristofferssons och LRFs linje.
Så här skriver Mark- och miljööverdomstolen i sin dom: ”Fråga om avgift för tillsyn avseende lantbruksverksamhet bedriven av två verksamhetsutövare på flera fastigheter. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att verksamheten som bedrivs som enkelt bolag och är helt integrerad innebär att verksamheten får ses som ett tillsynsobjekt. Beslutet att återförvisa ärendena till miljönämnden för ny prövning av tillsynsavgiften har fastställts.”

- Vi är väldigt lättade och glada över domen. Framför allt är vi glada för alla Sveriges lantbrukares skull, säger Anna Kristoffersson.

Ulf Ståhl är äganderättsexpert och jurist på LRF Skåne och har bistått familjen i ärendet. Han anser att domen kommer att få stor betydelse för företagare inom jordbruksföretag.

- Det här är inget udda fall och mark- och miljööverdomstolen var väldigt klar och tydlig i sin dom. Nu blir det mer rim och reson beträffande uttaget av tillsynsavgifter, säger Ulf Ståhl.