Att den konkreta handlingsplanen nu har kommit är bra och betyder att arbetet äntligen kan få fart.

- I handlingsplanen saknar jag skrivningar om åtgärder på skatteområdet som stärker lönsamheten och ordet konkurrenskraft syns inte så ofta. Här måste regeringen göra mer i samband med kommande budgetförslag. Det arbete som nu startar i och med handlingsplanen ska ge ringar på vattnet för hela den svenska livsmedelssektorn och en rejäl skjuts framåt, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

I handlingsplanen är det särskilt beskrivet att både den ekologiska produktionen och konsumtionen ska öka kraftigt.

- Det är synd att regeringen så tydligt nischar in sig just på ekologiskt. Vi behöver se hela den faktiska marknaden. Det viktiga är att jordbruket och livsmedelsindustrin svarar upp mot dagens och morgondagens konsumtion både i Sverige och på exportmarknaden, säger Helena Jonsson.

I handlingsplanen lämnar regeringen också nio ganska konkreta uppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket. LRF hade hellre sett att regeringen tagit ett bredare grepp och istället gett alla berörda myndigheter i uppdrag att i fortsättningen alltid väga ökad livsmedelsproduktion i Sverige mot andra samhällsmål, exempelvis på miljöområdet. 

Regeringens handlingsplan: En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet