Undantaget för drönare är viktigt för utvecklingen av det gröna näringslivet och möjligheterna att effektivt driva företag med hjälp av den senaste tekniken. LRF ser en stor utvecklingspotential när det gäller användning av drönare för verksamheter inom jord- och skogsbruk samt inom trädgårdsnäringen, skriver LRF i sitt remissvar.

Men LRF vill att begreppet "berättigat ändamål" förtydligas för att skydda egendom och integritet. 

Här är hela remissvaret.