– Vi är en av flera aktörer som försökt skapa förståelse för hur beroende landsbygdsföretagandet är av transporter med lastbil. I stora delar av Sveriges inland ligger inte företagen vid en tågstation eller nära en hamn, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

LRF vet att transportsektorn är förknippad med stora klimatutmaningar. Men tycker att staten ska lösa dem genom att satsa på utveckling av förnybara drivmedel istället för att straffa företagandet på landsbygden med en konkurrenshämmande skatt på avstånd.

– Förslaget om en kilometerskatt är tillfälligt förpassat till byrålådan och man säger att man ska göra en fördjupad analys om fördelarna med en differentierad skatt med hänsyn till att olika landsdelar har olika transportbehov. LRF släpper inte frågan, vi kommer att bevaka den fortsatta översynen inom regeringskansliet, säger Helena Jonsson.