1. Turism som gymnasieämne?

Hör naturturism och lantbruk ihop? Ja, tycker LRF Piteå som har lagt en motion om att införa naturturism på naturbruksgymnasiet. Läs mer här

Och läs om Kim som lockar turister till sin gård.

2. Varg och lo i Kronoberg

Det har gjorts observationer av både varg och lo i Kronobergs län. "Det är viktigt att rapportera in till Länsstyrelsen", säger Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost. Läs mer här

3. Stor efterfrågan på svenskt kött

Det här behövs för att kunna leverera och i Kalmar ska det arrangeras en kunskapsdag.
LRF Kött satsar 2 miljoner på att öka produktionen av nöt och lamm.

4. LRF pratade framtid under E-week 

I veckan arrangerades E-week där LRF Östergötland bland annat tipsade konsumenter om hur man ska välja svenskt. Skog och bioekonomi var framträdande under dagarna. Läs mer här

5. Lantmäteriet ska bli effektivare

LRFs påverkansarbete har gett resultat. Läs mer här.