Hur ska jag få bukt på råttproblemen?

- Minska fodertillgång, skyl och försöka hindra dem att komma in. Därefter en kemisk insats när det behövs.

Varför kan jag inte bara lägga ut råttgift? 

- Den strategin fungerar inte längre. Effekten verkar minska och man antar det beror på resistens hos råttorna. Man har också påvisat rester av råttgifter i rävar och rovfåglar. (I Sverige 10 av 10 rävar och i 13 av 20 rovfåglar.) Detta är orsaken till EUs ändrade regelverk, som innebär att det inte längre är tillåtet att lägga ut råttmedel förebyggande. Det börjar komma metoder att mäta/registrera antalet råttor. Det kommer även effektivare mekaniska fällor.

Vad kan jag mer göra?

- Det som är möjligt idag är att under en period, 5-8 veckor, använda råttgifter och under tiden utvärdera effekten. Saneringsföretaget måste åka ut en gång i veckan för att kolla effekt. Kostnaden blir däremot hög.

Vad gör LRF i frågan? 

- LRF jobbar tätt med Anticimex. Bland annat planerar vi ett gemensamt webbinarium under våren. Vi tittar också på andra utbildningsdelar, en för det praktiska arbetet och en för behörighet att använda gifter. Folkhälsomyndigheten har haft en liknande.