Hallå Sofia Björnsson, LRFs expert på CAP-frågor. Den 3 april kan man mejla till dig om hur man tycker att framtidens jordbrukspolitik, CAP, ska se ut. Varför ska man göra det?

– Det är viktigt för oss tjänstemän som jobbar mot politiker och myndigheter att få in medlemmarnas synpunkter på hur det funkar nu och hur man vill förbättra CAP. Vi har ju kontakt med förtroendevalda men med den här mejlen, cap@lrf.se hoppas jag att vi kan reda ut vissa saker och att vi också får känna av pulsen extra noga bland medlemmarna.

Hur påverkar CAP Sverige?

– CAP är oerhört viktigt för Sveriges bönder och det gröna näringslivet. 15-20 procent av inkomsten kommer via CAP. Dessutom påverkar reglerna i CAP, både gårdsstöd och landsbygdsprogram, i viss mån hur man bedriver sitt jordbruk. Så chatten kommer nog att handla en del om nuvarande politik och det som inte fungerar idag, som exempelvis sena utbetalningar. Även förgröningsstödet kommer nog upp. Vi ska reda ut de flesta frågetecknen.

LRF har också uppmanat medlemmarna att fylla i en enkät om CAP före den 2 maj. Hur viktigt är det att få in svar?

– Oerhört viktigt. Den här enkäten har EU-kommissionen skickat till alla EU-länder och redan har tiotusentals svar kommit in. Vi vill ju föra fram det svenska perspektivet i frågan. Ärligt talat är det inte många i Bryssel som är medvetna om förhållandena för jordbruk här norröver. Därför är det viktigt att vi får in just våra medlemmars synpunkter.

Har du åsikter eller frågor kring framtidens CAP?
Mejla cap@lrf.se