I dag intervjuades Tin Gumuns av P1-morgon om  segern över Skatteverket. Lyssna på den intervjun här
Vi passar också på att återpublicera intervjun med LRFs Anders Johannesson som publicerades i samband med att beslutet fastställdes.

Anders Johannesson, du har ju jobbat i flera år med att hjälpa företagare. Hur stor är den är framgången för dig?

- Det är utan tvekan den som uppmärksammats mest. Skatteverket har fått cirka 1500 förfrågningar om undantag men bara beviljat ett fåtal. Skatteverket gjorde för något år sedan en egen utredning om undantag men kom fram till att de var så många, så de la ner utredningen.

Att det här betyder mycket för Tin är lätt att förstå, men hur viktig är den här frågan för övriga företagare inom det gröna näringslivet?

- Det är många fäbodsägare som är glada nu. Vi kommer fortsätta att jobba för att de här lagarna blir mer följsamma och mer småföretagarvänliga.

Hur ska det gå till?

- I dag skrivs lagarna för storföretag, inte för småföretag och det är ett problem. Dessutom görs undantag för storföretag som kan anställa en hel stab för att ha koll på de otaliga krav som finns för en företagare. Vi har satt upp en checklista på kraven som man som lantbrukare kan luta sig emot.

Bör man ha två parallella lagar?

- Nej. Det går att ha en lag, men den måste vara anpassningsbar. Det går inte att ha samma krav på ett storföretag som en ensam lantbrukare. Dessutom borde man göra som de gjorde i Storbritannien under Tony Blairs tid: För varje ny lag som kommer borde två försvinna. Och så vill jag att lagarna har ett slutdatum där de antingen slutar att gälla, eller där riksdagen måste se över lagen. Lagen om kassaregister kom 2010 och uppdaterades 2014. Men den känns redan omodern.