Vad har jag för möjlighet att söka utbetalning för miljöersättning för fält där man har ett åtagande om skyddszon om bekämpningen sker från förpackningar med gammal märkning?

Det har varit den stora frågan sedan villkoren ändrades vid årsskiftet och många företagare stod med gamla etiketter.

LRF har arbetat intensivt i frågan och nu har Jordbruksverket bestämt vad som gäller: Lantbrukare gör inte fel om de tillämpar de nya produktvillkoren som beslutats, även om de inte framgår av etiketten på preparatet.

Ett beslut som går helt i LRFs linje.

– Miljöersättningen är självklart viktig för företagarna. Därför har vi försökt förklara för Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket att de måste hitta en lösning så att odlarna kan använda preparaten med de nya villkoren även om det står något annat på dunken, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF.

Här är Jordbruksverkets direktiv i korthet:

* De lantbrukare som tillämpar de nya produktvillkoren som beslutats gör inget fel, även om det står något annat på etiketten på preparatet. Kontrollerna för tvärvillkor och miljöersättning kommer att ta hänsyn till det. Du riskerar inte att få avdrag på tvärvillkoren och behöver inte dra tillbaka din begäran om utbetalning för miljöersättning för skyddszon när du använder dig av de nya produktvillkoren. 

* Det är heller inte fel att fortsätta följa de villkor som står på etiketten, en möjlighet som är viktig eftersom många växtskyddsmedel får ändrade villkor.

När det gäller växtskyddsmedel som har haft krav på bevuxen skyddszon är det viktigt att kontrollera villkoren. Några preparat har ännu kvar villkoret eftersom vissa firmor av olika anledningar har valt att inte ansöka om villkorsändring.

Läs mer i pressmeddelandet