Jordbruksverket förklarar de ökade investeringarna med stigande priser för både nöt- och griskött. Men Margareta Åberg och Viktoria Östlund, ansvariga för gris respektive nöt på LRF ser att det även finns andra, mer djupgående skäl till framtidstron.

Båda arbetar med de handlingsplaner som LRF har varit med och initierat och finansierat delar av.  

– Visst är priserna en del av förklaringen, säger Viktoria Östlund. För nöt handlar det om rekordnivåer på senare tid. Men bakom den ökningen ligger en medveten satsning och hårt arbete från branschen. Det är jätteroligt att vi i förprövningsstatistiken även ser en ökning för får- och lammproduktionen där förprövningarna under 2016 ökade med cirka 50 procent mot åren innan. 

Även när det gäller gris är priserna stabilt högre än tidigare. Vilket bottnar i det gemensamma grepp man var tvungen att ta efter den djupa krisen för svensk grisproduktion.

Hela kedjan har krokade arm och tillsammans lyckades grisnäringen tillsammans med politiker, myndigheter och handeln att vända utvecklingen. Ett arbetssätt som man sedan har överfört till arbetet med andra djurslag.

– Den dramatiska ökningen av förprövningar visar på en ny tillit hos köttproducenterna. De vågar nu tro på framtiden och en långsiktig lönsamhet. Det känns bra att kunna visa så konkreta resultat av en satsning, säger Margareta Åberg.

Läs Jordbruksverkets pressmeddelande om förprövningarna.