Helena konstaterade att EU är så mycket mer än dess budget, inte minst de fyra friheterna om fri rörlighet av varor, tjänster, personer och kapital.

CAP har stor betydelse för svenska jordbrukare och 15-20 % av bruttointäkterna utgörs av CAP-medel. En minskad budget skulle få stor påverkan på företagsnivå.

Helena lyfte att CAP också är en konsumentpolitik – är konsumenterna villiga att betala mer för mat om CAP försvann?

Skulle CAP försvinna riskerar cirka en tredjedel av den svenska jordbruksmarken att växa igen (skogs-, mellanbygd och norra Sverige). 

Problemet med utbetalningarna från Jordbruksverket togs också upp liksom Brexit-konsekvenser för Sverige.

Företrädare för Jordbruksverket, Tillväxtverket samt EU-parlamentariker deltog i samtalet som arrangerades av Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

HG Wessberg, ledamot i Europeiska revisionsrätten, avslutade med att framföra att EU borde övergå till mer målstyrning än objektstyrning. 

Fyra timmar in i detta inslag, ungefär i mitten, börjar diskussionen.

LÄS MER! Var med och påverka framtidens CAP