Målet är att bilderna ska visa vad Det goda ägandet är och betyder. LRF Gävleborg var först ut av landets 17 LRF-regioner som alla får en veckas värdskap. Instagramkampanjen blir alltså ett unikt fotodokument över hela Sverige. 

Vårplöjning har ni kanske inte än hos er, men hur är det med skogsbruket, är det mycket aktivitet i mars?

- Ja, med tanke på att det är lite snö och fortfarande tjäle i backen så är arbetet i full gång i skogen, säger LRF Gävleborgs kommunikatör Lovisa Jonasson Svenn.

Har du några tips till nästa veckas insta-region, Norrbotten?

- Ha en publiceringsplan som stäcker sig över hela veckan och bolla idéer om hur texten till bilden skulle kunna utformas. Det kommer göra jobbet lättare. 

Följ med du också, på instagramkontot @detgodaagandet