Annika Bergman sitter i LRFs riksförbundsstyrelse och adresserar både där och som fri debattör frågor som rör företagandets villkor. Hon tycker att det finns många aspekter på jämställdhet och representationen av män och kvinnor i en styrelse.

– Det handlar framförallt om att se och ta tillvara på alla de kompetenser som finns i organisationen.

Historiskt hyllande av mäns verksamhet

Annika Bergman menar att det, även i LRF, har funnits en tendens att se och hylla de näringsgrenar där män är aktiva. Medan man har nedvärderat de kompletterande och diversifierande verksamheter som ofta drivs av kvinnor.

– Vi får inte missa att kvinnor till stor del står för framtidens företagande. De arbetar till exempel med näringar som ligger nära konsumenter och är efterfrågade, som småskaligt livsmedelsföretagande och hästverksamhet. Att inte ge detta utrymme i organisationen skulle vara illa för LRF, säger Annika Bergman.

Meriter och potential

Förhållandet kvinnor och män i LRFs riksförbundsstyrelse är 42 respektive 58 procent. I lokalavdelningarna generellt består styrelserna av 20 procent kvinnor och 80 procent män. Varför är det så?

Annika Bergman ser att det finns många förklaringar, men tror på det goda exemplets makt.

– Jämställdhet måste levas hela tiden i vardag och attityder. Det är en viktig uppgift för oss förtroendevalda på nationell och regional nivå. Vi bör också fundera över fenomenet att kvinnor oftast väljs in på sina meriter medan det i männens fall ibland räcker att de anses ha potential.

En generationsfråga

Även för valberedaren Katharina Weber är kompetensen utgångspunkten när hon är med och tar fram förslag på ledamöter för LRFs riksförbundsstyrelse. Samtidigt som det ju inte skulle fungera om bara det ena eller andra könet var representerat där. 

När det gäller den ojämna könsfördelningen i lokalavdelningarna tror Katharina Weber att det är en generationsfråga. Och att det då inte bara handlar om att män har tagit för sig utan också om att kvinnor själva har valt att stå tillbaka, eller inte vågat kliva fram.

– Om jag ser på min egen umgängeskrets så är kvinnorna lika drivande som männen i det gemensamma företaget, så jag tror att vi kommer att se en förändring. Och de som suttit länge i lokalavdelningarna uppskattar faktiskt när yngre anmäler sitt intresse att engagera sig, säger Katharina Weber.

Bli inte kvar i kulisserna

Liksom Annika Bergman menar hon att kvinnor i lantbruksföretagandet behöver bli mer synliga.

– Det är ingen som tackar dig om du blir kvar i kulisserna och låter andra ta åt sig äran för föreställningen. Och det är viktigt med förebilder. Se på mer publika exempel som Annie Lööf och Ebba Busch Thor, båda mitt i livet med små barn och krävande jobb.

Läs om LRFs jämställdhetsarbete