LRF har tagit fram skriften Kärlek och sunt bondförnuft. Den handlar om äktenskap, samboavtal, ekonomi, skulder och arvsrätt. Exempel illustrerar konkreta situationer som kommenteras av juristen. Enkelt, kortfattat och användbart för förälskade lantbruksföretagare.

Ekonomiska konsekvenser ofta okända

Och så finns Juridik och Romantik, träffar som LRF Konsult ordnar för att ge både kvinnor och män koll på ekonomin utan att glömma kärleken.

– Som nyförälskad känner man att inget kan gå fel. Men många har dålig kunskap om vilka ekonomiska konsekvenser som kan följa på en separation, skilsmässa eller ett dödsfall, säger Elin Carlqvist, jurist på LRF Konsult och en av dem som ansvarar för företagets kundträffar Juridik och Romantik. 

Kvinnor kan ha bättre koll

På träffarna pratar man om hur bådas ekonomiska framtid värnas i en relation. Men faktum är att kvinnor generellt har en sämre privatekonomisk situation än män.

– Kvinnor jobbar ofta deltid under barnens uppväxt och i det gröna näringslivet är inte den som i första hand har sin inkomst ur familjeföretaget. Jordbruksfastigheter ägs i betydligt högre utsträckning av män, och i både ledning och styrelser, och som ägare i aktiebolag, är männen överrepresenterade. Man kan med fog säga att kvinnor kan bli betydligt bättre på att säkerställa sin framtida ekonomiska trygghet, konstaterar Elin Carlqvist.

Fördela värden innan det är för sent

I samboförhållanden ärver man inte automatiskt varandra. Det kan vara så att den gemensamma bostaden formellt inte anses som gemensam bostad och inte omfattas av bodelning om det är en jordbruksfastighet och bostadsdelen utgör en mindre del av fastighetens värde, och det bedrivs verksamhet på fastigheten.

– Vill man att sambon ska ärva så behövs ett testamente. Och om fastigheten är den enes enskilda egendom ingår den heller inte i bodelning vid skilsmässa, säger Elin Carlqvist.

Hon rekommenderar att makar och sambor som har jordbruksfastighet eller driver verksamhet tillsammans går igenom hur värden ska fördelas om förhållandet skulle ta slut eller om någon skulle avlida.

– Förr eller senare händer något av detta och då är det för sent. Livförsäkringar med make, maka eller sambo som förmånstagare ingår inte i den avlidnes kvarlåtenskap och kan också vara en hjälp i att lösa ut bröstarvingars laglottsanspråk.

Fakta

Kärlek och sunt bondförnuft hittar du här. Och är du intresserad av en kundträff om Juridik och Romantik kontaktar du ditt närmaste LRF Konsult-kontor.

Läs också om LRFs Jämställdhetsakademi. En tankesmedja som genom idéutveckling, forskning och opinionsbildning ger ökad kunskap om kvinnors och mäns möjligheter att starta och driva företag inom de gröna näringarna, lrf.se/jamstalldhetsakademin.