Vad är Världsvattendagen?

- Det är en dag som FN instiftade 1992 som syftar till att uppmärksamma vattenfrågor i dess många olika former. I Sverige har den uppmärksammats mest genom Svenska Hydrologiska Rådet sedan 2006.

Vad gör LRF som har betydelse för  vatten?

- Vi arbetar i flera olika projekt tillsammans med andra för att bidra till rent vatten och för att minska våra verksamheters påverkan på vatten. Inte minst genom kampanjen Greppa Näringen där vi tillsammans med Jordbruksverket, Länsstyrelserna och lantbruksrådgivare gjort över 50 000 hembesök hos lantbrukare.

Det har den senaste tiden pratats om vattenransonering på bland annat Öland och i Örebro. Hur vanligt är det?

- Det är fortfarande ovanligt. I Sverige har vi överlag god tillgång på vatten.

Hur mycket vatten förbrukar lantbruket?

- För Sverige som helhet används bara 4 procent av vattenförbrukningen för lantbruk. Grovt räknat används hälften till dricksvatten för djur och hälften för att vattna grödor. Men i landskap där potatis och mer grönsaker odlas står lantbruket för en större andel av användningen.

Kan du ge något specifikt exempel på hur lantbrukarna hushåller med sitt vatten?

- På senare år har alltfler lantbrukare byggt dammar för att samla upp vinterns regnvatten för att använda det för bevattning under sommaren. Det bidrar också till minskat näringsläckage och fler vattenspeglar i landskapet är bra för fåglar. Det blir en multifunktionell ekosystemtjänst och också en klimatanpassningsåtgärd på gården. 

LÄS MER: Vattenvård måste gå hand i hand med ett lönsamt jordbruk