Underlag som ska tas fram är marknadsanalyser, lönsamhetskalkyler och information om speciella utmaningar.

- Ett bra beslutsunderlag är viktigt i all företagsutveckling. Vi har identifierat ett behov av mer kunskap för att fatta genomtänkta beslut innan man börjar med ekologisk produktion. Genom projektet kan vi presentera en mer samlad kunskap om den ekologiska marknaden, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

Efterfrågan på ekologiskt

De senaste åren har tillväxten för ekologisk mat på den svenska marknaden varit den snabbaste i hela världen och prognoser tyder på att utvecklingen fortsätter. LRF arbetar för att öka andelen svenska ekologiska livsmedel i takt med marknadens efterfrågan.

- Det finns en stor efterfrågan på ekologisk mat både från Sveriges konsumenter och globalt, och därmed en marknadsmöjlighet för vissa företagare. Rent krasst så tar importen den del som vi inte lyckas leverera till den törstande svenska marknaden. Dessutom finns det goda exportmöjligheter. Med det inte sagt att ekologiskt är lämpligt för alla företag, näringsgrenar eller områden i Sverige, säger Helena Jonsson.

De stora produktionsgrenarna

Det material som projektet tar fram ska presenteras vid särskilda marknadsdagar, på LRFs web och i lantbruksmedia.

- Vårt fokus är att ta reda på hur marknaden faktiskt ser ut och vilka affärsmöjligheter som finns. Vi kommer att ägna oss åt de stora produktionsgrenarna som växtodling, kött,  grönsaker och mjölkoch ta fram företagsexempel från den typen av gårdar. Till hösten blir det en större marknadsdag där vi kommer presentera allt underlag, säger projektledare Camilla Sandenskog, Ekologiska Lantbrukarna.

Viktigt att förändringen är lönsam

Det tar flera år att ställa om till ekologisk produktion och en sådan förändring måste vara lönsam. Ekologiska livsmedel kostar mer att producera. Därför krävs en merbetalning till bönderna för att de ska producera maten.

Projektet genomförs i samarbete med föreningen Ekologiska Lantbrukarna och är helfinansierat av Jordbruksverket inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

Fakta om LRF och ekologisk produktion

LRF anser att det är marknadens efterfrågan som ska styra och förordar en mångfald av produktionssätt. Att det finns både ekologisk och konventionell produktion bidrar till detta. LRF arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för både konventionellt och ekologiskt jordbruk i Sverige. Läs mer här.

Kontakt

Projektledare är Camilla Sandenskog, Ekologiska Lantbrukarna, Camilla.sandenskog@ekolantbruk.se, 070-3809896.

För kontakt med Helena Jonsson, hör av dig till LRFs presstjänst, press@lrf.se eller 08-787 57 77