Nu bjuder LRF in miljöministern Karolina Skog på gårdsbesök. Det stod klart under mötet med LRFs Helena Jonsson tidigare i veckan.

- Tanken är att hon ska få se verksamheten på gårdsnivå under våren eller sommaren, säger Helena Jonsson.

Dagarna efter att regeringen släppte beskedet om reduktionsplikten träffade Helena Jonsson miljöministern Karolina Skog. Och det var mycket muntrare miner än sist.

- Det var trevligt. Miljöministern sa att det var första gången som hon tog ett beslut där alla var nöjda. Vi kom överens om att om hon bara lyssnar på oss så kommer hennes beslut även fortsättningsvis att tas emot med glädje, säger Helena Jonsson skämtsamt.

- Men hon ville se mer samarbete med LRF och det är förstås glädjande att hon ser värdet av det gröna näringslivet och vad vi kan bidra med, tillägger Helena.

Reduktionsplikten och regeringens mål med bränslebytet, från fossilt till förnybart, tog förstås en del av tiden. Men Helena Jonsson hann också ta upp andra viktiga frågor. Som exempelvis talerätten.

- Där förstod vi inte varandra. Vi ska nu ge underlag till ministern och hennes jurister så att vi pratar samma språk.

Angående LRFs krav på att regeringen ska ha en tydlig röst gentemot EU i frågan om skogen som resurs på vägen mot det fossilfria samhället, så är Karolina Skog öppen med att regeringen och LRF ska jobba gemensamt med frågan.

Och så var det då gårdsbesöket. Var och när det blir av är inte klart än, men syftet till inviten är tydligt.

- Vi vill ge ministern en bättre bild av de gröna näringarna och då finns ingen bättre plats än på en gård hos en av våra LRF-medlemmar, säger Helena Jonsson.