- Det var ett bra möte, med en kunnig minister med ambition att skapa långsiktighet, sa Helena Jonsson efteråt.

Här är de 3 punkterna som togs upp

1. Reduktionsplikten:
Matcha bioraffinaderier med bönder

Den nyss föreslagna reduktionsplikten tvingar drivmedelsbolag att blanda in biodrivmedel i fossil bensin och diesel. Även om LRF gärna hade sett en högre ambitionsnivå stod det ändå tydligt att samtliga aktörer, även drivmedelsbolagen som tvingas betala en straffavgift om de inte följer kraven, är mycket nöjda med utformningen.

Helena Jonsson framförde att LRF vill se en aktör som kan matcha bioraffinaderier, som oroas över att inte få tag på tillräckligt med bioråvara, och bönder som har överkapacitet att leverera biomassa.  

2. EUs revidering av förnybartdirektivet (RED II):
Baylan har koll på LRFs budskap

Ibrahim Baylan jobbar mycket aktivt med revideringen av RED. Han har försökt att befästa en sundare syn på bioenergi bland sydeuropéer och miljöorganisationer och på torsdag kommer energikommissionären Maroš Šefčovič på besök i Sverige för att prata bioenergi.

Baylan, som var mycket påläst och hade koll på våra budskap, ska fokusera sitt arbete mot EU-parlamentet.

Han har nyligen haft möte med de nordiska energiministrarna för att diskutera hur Norden kan samarbeta bättre kring biodrivmedel.

3. Energiöverenskommelsen:
Mycket hänger på Norge

LRF stödjer det övergripande målet om ett 100 % förnybart elsystem till 2040. Men energiöverenskommelsen driver nu mot ett alltför stort överskott av el på marknaden vilket leder till kraftigt prisfall på elcertifikat med försämrad lönsamhet och konkurser som följd.

Att tillföra 18 TWh extra inom elcertifikaten kommer inte att hjälpa, utan snarare stjälpa.

Baylan förklarade varför ambitionshöjningen var nödvändig och att mycket hänger på utgången av den problematiska förhandlingen med Norge kring elcertifikatsystemet.
Nyligen kom en lagrådsremiss kring elcertifikat som gör regeringen mer snabbfotade kring justeringar i elcertifikatsystemet framöver. Det verkar som att vi får nöja oss med detta då energiöverenskommelsen ligger fast, enligt Baylan.