Under rubriken Forskning och framtid presenteras goda exempel, innovationer och kreativt företagande för att inspirera dig och dina företagarkollegor och visa upp möjligheterna som ryms inom våra olika branscher. På lång sikt handlar det om att stärka konkurrenskraften och det gröna näringslivet.

Vi står också inför flera tekniska paradigmskiften när det gäller energikällor och digitalisering. Till det kommer utmaningen med klimatförändringar. Genom att som företagare utmana, utforska och vidareutbilda dig inom din bransch, kan du säkra din egen framtida konkurrenskraft och hela det gröna näringslivet.

Sedan decennier är Sveriges bönder med och finansierar en stor del av den forskning och utveckling som rör det gröna näringslivet. Forskningsfrågorna är viktiga för vår konkurrenskraft.

Läs mer och låt dig inspireras under Forskning och framtid. Länken hittar du här bredvid.