LRF har efterlyst ett tätare samarbete mellan regering, branscher och företag inom arbetet med svensk livsmedelsstrategi. Det är därför bra att regeringen satsar medel på just de små och medelstora företagens arbete med livsmedelsexport. Konkurrenskraftiga, innovativa och kreativa produkter som konsumenter efterfrågar globalt är den rätta vägen till en ökad svensk livsmedelsexport.

Långsiktig satsning på växtskyddsområdet

LRF ser positivt på  att vi får en mer långsiktig satsning på växtskyddsområdet. Minor Use har lidit av kortsiktiga satsningar och får nu en mer stabil bas, vilket är bra för bland annat trädgårdsnäringen.

Att växtskyddsrådet får ett sekretariat med bemanning från KemI och SJV är vi också mycket positiva till. Många av de frågorna som orsakar bekymmer för LRFs medlemmar handlar ofta om frågor som hanteras av flera myndigheter och därför hamnar mellan stolarna, som exempelvis etiketter och märkning av preparat. -Med denna organisation kan frågor inte bara identifieras - utan också lösas.

Hållbar hantering av vatten

Ett föreslaget Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten är också positivt. Satsningsmedel på vatten från regeringen har tidigare haft fokus på skydd och vattenkvalitet, men nu satsar regeringen på vatten som resurs för en ökad produktion. Det är mycket välkommet.

Däremot saknar LRF en ekonomisk satsning på en utveckling av de regionala livsmedelsstrategierna. Risken är att det stora regionala engagemanget annars avstannar.