Det näst vanligaste egenföretagandet är gruppen frisörer, hudterapeuter med flera. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, driver 17 000 kvinnor i Sverige enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag inom de områdena.

Detta kan jämföras med de 125 000 kvinnor som äger skog och därmed bedriver näringsverksamhet som företagare*. De är hela sju gånger fler.

På tredje plats för svenska kvinnors företagande kommer återigen en grupp från det gröna näringslivet, växtodlare och djuruppfödare, med 4 000 företagare, enligt SCB.

För tyst om skogsföretagandet

I den officiella statistiken och i diskussioner om jämställdhet i näringslivet är det vanligen ganska tyst om att skogsbruk toppar svenska kvinnors företagande.

- Många tror att frisörer och vård dominerar för kvinnor som är näringsidkare, men så är det inte, säger Petra Pilawa från LRFs Jämställdhetsakademi.

Skogsägarens andra yrke som syns

Petra Pilawa säger att det gröna näringslivet ofta exkluderas i officiell statistik och då syns inte den stora andelen företagare som är kvinnor inom jordbruk och skogsbruk.

I SCB:s statistik har varje person en yrkeskod och om en skogsägare också är läkare så klassas hon som läkare och inte som skogsbrukare, vilket gör att företagandet inte syns i statistiken.

- Många skogsägare har andra sysselsättningar vid sidan om skogsbruket, det är vanligt, säger Petra Pilawa.

Långsiktigt företagande utanför mallen

Lotta Folkesson, skogsägare, skogsentreprenör och ledamot i LRFs styrelse, säger att det blir ett osynliggörande av kvinnorna i det gröna näringslivet.

- Det är som att vår verksamhet inte passar in i mallen.

Skogsbruk är en långsiktig historia, säger hon, där inkomsterna kommer sällan. Efter plantering kan det ta flera tiotals år innan inkomsten från första gallringen kommer. Och mer än hundra år innan det blir dags för avverkning.

- Bara för att det inte finns någon bestämd aktivitet i företaget varje månad eller ens varje år så betyder det inte att det inte är en aktiv verksamhet. Det sker en löpande skötsel och även tillväxt i företaget eftersom skogen växer hela tiden.

*Alla som äger en skogsfastighet bedriver näringsverksamhet och deklarerar för denna.

Läs om LRFs jämställdhetsarbete